news

upcoming

REELC/ENCLS more>>

REELC/ENCLS aims to provide a European space for interdisciplinary dialogues about culture, literature and literary studies and to facilitate exchanges of ideas and information among scholars and organisations committed to the study of general and comparative literature, promoting international collaborative research and teaching, generating relevant debates through publications and international conferences, enabling the circulation of students and staff, and generally supporting and internationalising the work of regional, national, cross-national associations. REELC⁄ENCLS more>>

dpool hebben gevoerd! A
ls het feit onwaar is,
zal het toch eens waar
worden, en vermoedelijk
zullen de walvischvaar
ders bij het vervolgen
van die dieren in de po
olzeeen eenmaal de tot
nog toe onbekende punte
n der aarde bereiken. W
ij zaten op het plat, d
e zee was kalm, want de
Octobermaand schonk on
s op deze hemelbreedte
nog eenige schoone herf
stdagen. De Amerikaan b
espeurde aan den gezich
teinder een walvisch en
hij kon zich daarin ni
et bedriegen. Als men g
oed toekeek, zag men de
n zwarten rug beurtelin
gs verschijnen en verdw
20.000 Mijlen onder Zee: Westelijk Halfrond by Verne, Jules, 1828-1905
>>